ราชกิจจานุเบกษา – ธปท. เห็นชอบการรับโอน BTMU สาขากรุงเทพ


เรียงตาม: ชื่อ วันที่ ขนาด
ราชกิจจานุเบกษา – ธปท. เห็นชอบการรับโอน BTMU สาขากรุงเทพ
ประกาศวันที่ : 02 ตุลาคม 2556
 (130 kB)

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ