ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น


กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108
ประกาศวันที่ : 28 พฤษภาคม 2563
 (2 MB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (BAY296A) งวดที่ 4
ประกาศวันที่ : 18 พฤษภาคม 2563
 (251 kB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BAY27NA) งวดที่ 12
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2563
 (251 kB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (BAY21NA) และ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB) เพื่อสิทธิในการรับดอก...
ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2563
 (276 kB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BAY27NB) งวดที่ 10
ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563
 (256 kB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BAY272A) งวดที่ 15
ประกาศวันที่ : 10 เมษายน 2563
 (253 kB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 งวดที่ 5
ประกาศวันที่ : 03 เมษายน 2563
 (234 kB)
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2563
 (94 kB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 งวดที่ 2
ประกาศวันที่ : 09 มีนาคม 2563
 (30 kB)
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 งวดที่ 6
ประกาศวันที่ : 02 มีนาคม 2563
 (40 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ