รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ปี 2542 - ปี 2562)


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2562
 (1.7 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 09 พฤษภาคม 2561
 (5.5 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
 (2.5 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม 2559
 (2 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ประกาศวันที่ : 06 พฤษภาคม 2558
 (1.7 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2557
 (2.3 MB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556
 (556 kB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101วันที่ 10 เมษายน 2556
ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2556
 (1.7 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 100 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2555
 (1.3 MB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
ประกาศวันที่ : 23 มีนาคม 2555
 (204 kB)
<1     2    3>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ