อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง


อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2563
 (107 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
 (107 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563
 (70 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม 2562
 (95 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
 (106 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2562
 (106 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ประกาศวันที่ : 19 กันยายน 2562
 (279 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม 2562
 (207 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
 (213 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศวันที่ : 20 มิถุนายน 2562
 (213 kB)
<1     2    3    4    5>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ