อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง


อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
 (212 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ : 18 มกราคม 2562
 (225 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม 2561
 (226 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
 (225 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2561
 (225 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประกาศวันที่ : 20 กันยายน 2561
 (70 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม 2561
 (70 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
 (70 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศวันที่ : 20 มิถุนายน 2561
 (71 kB)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
 (70 kB)
<1     2    3>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ