ข้อมูลนำส่งตลาดหลักทรัพย์


เรียงตาม: ชื่อ วันที่ ขนาด
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563
 (1.4 MB)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563
 (576 kB)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563
 (358 kB)
งบการเงินรายปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563
 (70 kB)
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563
 (326 kB)
การแต่งตั้งกรรมการอิสระของธนาคาร
ประกาศวันที่ : 02 มกราคม 2563
 (193 kB)
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2562
 (1.5 MB)
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ประกาศวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
 (1.4 MB)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
 (549 kB)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
 (1010 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

100 ท่านแรกรับบัตร Starbucks
มูลค่า 100 บาท
เพียงร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ Krungsri.com