ข้อมูลนำส่งตลาดหลักทรัพย์


เรียงตาม: ชื่อ วันที่ ขนาด
Unaudited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
 (321 kB)
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
 (1.2 MB)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
 (1.4 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
 (70 kB)
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
 (175 kB)
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม 2561
 (1.2 MB)
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
 (1.2 MB)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561
 (586 kB)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561
 (370 kB)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561
 (2.1 MB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ