ข้อมูลนำส่งตลาดหลักทรัพย์


เรียงตาม: ชื่อ วันที่ ขนาด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
 (549 kB)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
 (1010 kB)
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
 (394 kB)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
 (409 kB)
แจ้งการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III - Pillar III ณ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศวันที่ : 30 ตุลาคม 2562
 (178 kB)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (ก่อนสอบทาน)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2562
 (549 kB)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2562
 (70 kB)
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ก่อนสอบทาน)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2562
 (320 kB)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2562
 (308 kB)
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2562
 (1.2 MB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ