งบการเงิน


งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ประกาศวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563
 (887 kB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563
 (70 kB)
งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
 (1010 kB)
งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ก่อนสอบทาน)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2562
 (70 kB)
งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม 2562
 (1.6 MB)
งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
 (86 kB)
งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 15 พฤษภาคม 2562
 (880 kB)
งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ก่อนสอบทาน)
ประกาศวันที่ : 19 เมษายน 2562
 (68 kB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562
 (1.6 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
 (70 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ