การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel IIl Pillar III


การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศวันที่ : 30 ตุลาคม 2562
 (454 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ : 30 เมษายน 2562
 (1014 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ประกาศวันที่ : 29 ตุลาคม 2561
 (613 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2561
 (914 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม 2560
 (364 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2560
 (997 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม 2559
 (303 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2559
 (1.3 MB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม 2558
 (299 kB)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2558
 (996 kB)
<1     2>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ