แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2563
 (15 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ : 01 เมษายน 2562
 (14.3 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกาศวันที่ : 05 เมษายน 2561
 (15.6 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2560
 (15.6 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2559
 (11.3 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2558
 (5.9 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2557
 (6 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกาศวันที่ : 29 มีนาคม 2556
 (5.2 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554 (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2555
 (3.1 MB)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2554
 (4.9 MB)
<1     2>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ