ข่าวสารและกิจกรรม
ครั้งที่ 85-87 สำหรับผู้สมัครใช้บริการวันที่ 25-27 พ.ค. 58
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Currency Buy Sell
USD33.2433.93
GBP50.8652.23
EUR37.0338.11
HKD4.244.42
CNY5.075.58
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ ดอกเบี้ย/ปี 0.40%
กระแสรายวัน ดอกเบี้ย/ปี 0.00%
ประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 1.00%
ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 1.25%
ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 1.50%
ประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 1.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
MLR ดอกเบี้ย/ปี 6.85%
MOR ดอกเบี้ย/ปี 7.50%
MRR ดอกเบี้ย/ปี 7.95%

เริ่มต้นการออมและการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น