ข่าวสารและกิจกรรม
บัตรกำนัลห้องพัก โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต จำนวน 1 คืน มูลค่า 35,000 บาท
30 มิถุนายน 2558 + อ่านรายละเอียด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Currency Buy Sell
USD33.3934.07
GBP51.9553.32
EUR36.9137.99
HKD4.264.44
CNY5.095.60
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ ดอกเบี้ย/ปี 0.40%
กระแสรายวัน ดอกเบี้ย/ปี 0.00%
ประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 0.90%
ประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 1.15%
ประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 1.50%
ประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย/ปี 1.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
MLR ดอกเบี้ย/ปี 6.85%
MOR ดอกเบี้ย/ปี 7.50%
MRR ดอกเบี้ย/ปี 7.95%

เริ่มต้นการออมและการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น