เรียน ท่านผู้สมัคร งาน “Krungsri Career Day – Let’ design your own future”

กรุงศรีขอขอบคุณท่านผู้สมัครที่ให้ความสนใจร่วมงานกับธนาคารกรุงศรี ขณะนี้ระบบลงทะเบียนได้ปิดเรียบร้อยแล้ว หากท่านสนใจร่วมงานกับธนาคารกรุงศรีในอนาคต ท่านสามารถสมัครได้ที่ http://bit.ly/WebsiteKrungsri หรือส่งประวัติส่วนตัวของท่านเข้ามาได้ที่อีเมล Simple_Career@Krungsri.com

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์ ภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ทางอีเมล

ขอบคุณค่ะ

มาออกแบบอนาคตของคุณ พร้อมก้าวหน้าอย่างมั่นคงกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก

 
กรุณากดคลิกกลุ่มงานที่สนใจเพื่อตรวจสอบตำแหน่งและคุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร
 
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าสัมภาษณ์ ภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ทางอีเมล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Krungsri Talent Acquisition Center
โทรศัพท์: 0-296-2811
Email: simple_career@krungsri.com
 
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)