“ขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจกรรม Krungsri Digital First Open House
ขณะนี้ระบบลงทะเบียนปิดแล้วค่ะ
ผู้สมัครที่มีความสนใจต้องการเข้าร่วมงานในสายงาน  Digital & IT  กับกรุงศรีในอนาคต
สามารถส่ง resume ของท่านมาที่อีเมล     Sulatcha.Manasikarn@krungsri.com
ขอบคุณค่ะ”

 
 
© 2561 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)