ถาม-ตอบ สำหรับลูกค้าบุคคล

คำถามเกี่ยวกับบัตร/เอทีเอ็ม/บัตรวีซ่าเดบิต วีซ่าอิเลคตรอน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ