ศูนย์บริการ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

สาขา

ศูนย์บริการกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ทั้ง 3 สาขาของธนาคาร มีดังนี้
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ โทร. 0 2126 7222, 0 2302 4000
สาขาทองหล่อ (อาคารวสุ) ถนนสุขุมวิท โทร. 0 2714 9908
สาขาภูเก็ต* โทร. 0 7621 1110 #9

 
*สาขาที่มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ