รายงานสรุปการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

Consolidated Statement

รายงานสรุปการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารและบริษัทในเครือไว้ในที่เดียว

  • สรุปภาพรวมและสัดส่วนการถือครองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ในรายงานฉบับเดียว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรเงินฝากและเงินลงทุนสำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
  • รายงานสรุปการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีฯ บัญชีซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี ผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้านกรุงศรี สินเชื่อรถยนต์ และบัตรเครดิต

พิเศษ สมัครบริการวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรุณาสมัครบริการด้วยตนเองที่สาขาเจ้าของบัญชี หรือผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลของคุณ

เอกสารการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

หมายเหตุ
  • ธนาคารจะจัดส่งรายงานสรุปการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  ผ่านทางไปรษณีย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2296 5566 กด 1 กด 2
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ