ผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน

ผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน

ทางธนาคารพร้อมที่จะมอบบริการโดยคำนึงถึงความต้องการของท่านเป็นหลัก และพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและระยะยาวเป็นสำคัญ เพื่อส่งผลต่อการวางแผนความมั่งคั่งที่ดีสืบเนื่องต่อไปในอนาคต พร้อมไปกับเอกสิทธิ์ทางการเงินที่จะช่วยให้ธุรกรรมของท่านเป็นเรื่องง่าย


1.  ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ในรูปแบบเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ คลิก

2.  ผลิตภัณฑ์การลงทุน
หากท่านกำลังมองหาช่องทางในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ มีผลิตภัณฑ์การลงทุนในหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งคำแนะนำจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ทั้งจากผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลและที่ปรึกษาทางการลงทุน เพื่อช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ คลิก

3.  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ โดยมีแผนประกันที่หลากหลายทั้งแผนประกันชีวิต และ แผนประกันวินาศภัย ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และทุกช่วงเวลาของชีวิต ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ คลิก


 
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ