บัตรเดบิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

บัตรเดบิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

บัตรเอกสิทธิ์สำหรับแสดงความเป็นลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเพิ่มอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงิน พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ

ธุรกรรมการเงิน
  • ถอนเงินสดผ่านเอทีเอ็ม สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน ทั้งในและต่างประเทศ
  • โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
  • โอนเงินเพื่อบุคคลที่สามในธนาคารเดียวกัน สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน
ชำระสินค้าและบริการ
  • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วโลก หรือซื้อของออนไลน์ (Verified by VISA) หรือ ชำระค่าสินค้าได้รวดเร็ว เพียงแตะบัตรกับเครื่องรับชำระเงินที่มีเครื่องหมาย payWave paywave ด้วยวงเงินใช้จ่ายสูงสุด 100,000 บาทต่อบัตรต่อวัน
    (วงเงินรวมการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร และธนาคารสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA)
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเดบิต มูลค่า 200 บาทต่อปี
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร มูลค่า 100 บาทต่อครั้ง
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตต่างสาขา มูลค่า 30 บาทต่อครั้ง
หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ