เอกสิทธิ์ทางการเงิน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
 • ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค (ประเภท 20 ฉบับ) 2 เล่ม/ปี รวมมูลค่า 600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมซื้อเช็คของขวัญ หรือแคชเชียร์เช็ค (ไม่จำกัดจำนวน)
 • ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (ไม่จำกัดจำนวน)
 • ค่าธรรมเนียมบริการจัดการบัญชีกรุงศรี แคช คอนเน็ค มูลค่า 700 บาท/ปี (บริการโอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์)
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมสัญญาเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ค่าบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SMS
 • ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเดบิต มูลค่า 200 บาท / ปี*
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร มูลค่า 100 บาท / ครั้ง*
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตต่างสาขา มูลค่า 30 บาท/ครั้ง*

รับอัตราพิเศษ
 • ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ เพียง 350 บาท/รายการ
(ไม่รวมค่า Commission in Lieu of Exchange)

สิทธิพิเศษด้านธุรกรรมการเงิน
 • ถอนเงินสดผ่านเอทีเอ็ม 200,000 บาท/วัน ทั้งในและต่างประเทศ*
 • โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร โดยไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง*
 • โอนเงินเพื่อบุคคลที่ในธนาคารเดียวกัน สูงสุด 500,000 บาท/วัน*
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) วงเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
 • ใช้จ่ายและถอนเงินสดผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) วงเงินสูงสุด 100,000บาท/วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*


บริการรายงานสรุปการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
รายงานสรุปการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร และบริษัทในเครือไว้ในที่เดียว


รับสิทธิประโยชน์นี้ผ่านบัตรเดบิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ 
บัตรเดบิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ