30 ล้าน


ความพิเศษขั้นสุดกับตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่มียอดเงินฝากเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป สามารถเลือกรับสิทธิ์ประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของท่าน ได้ 1 สิทธิ์กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ