สัมมนาการลงทุน และกิจกรรมไลฟ์สไตล์

สัมมนาการลงทุน และกิจกรรมไลฟ์สไตล์

เพื่อก้าวทันภาวะการเงินและเศรษฐกิจที่ไม่หยุดนิ่ง ท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาด้านการเงินการลงทุน ที่ธนาคารได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร่วมรับฟังมุมมองภาพรวมพร้อมเจาะลึกข้อมูลโดยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และการลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทในเครือ


ภาพกิจกรรม
 
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ