เอกสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์

เอกสิทธิ์ทางการเงิน


เอกสิทธิ์การใช้ชีวิต
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ