รางวัลแห่งความสำเร็จ คือ ความสุขที่กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ มอบให้กับลูกค้า

รางวัลแห่งความสำเร็จ คือ ความสุขที่กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ มอบให้กับลูกค้า
การยอมรับในระดับนานาชาติเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โดยในปี 2018 นี้กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ได้รับรางวัล Best Bank for Net-Worth-Specific Services, Super Affluent Clients in Thailand จาก Euromoney นิตยสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำจากอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคาร ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี 2017 กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟได้รับรางวัล Best Bank for Asset Management in Thailand และพร้อมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

แม้ 2 รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี แต่เรื่องที่ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ภาคภูมิใจมากยิ่งกว่า นั่นคือความสุขที่ลูกค้าได้รับจากกระบวนการทำงาน การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องของกิจกรรมสิทธิประโยชน์ และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ด้วยที่ปรึกษาทางการเงินที่เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดในการตัดสินใจ ทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าเพียงข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินแต่เป็นคุณค่าที่มากกว่าในการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลและใส่ใจของ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
Back  กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ