เครื่องมือวางแผนการลงทุนกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

อิสระภาพทางการเงิน คุณก็มีได้
เริ่มต้นลงทุนที่อายุ ? *
 ปี
* กรุณากรอก เริ่มต้นลงทุนที่อายุ ให้ถูกต้อง
จำนวนเงินลงทุนครั้งแรก ? *
 บาท
* กรุณากรอก จำนวนเงินลงทุนครั้งแรก ให้ถูกต้อง
ลงทุนเพิ่มทุกปี ปีละ ? *
 บาท
* กรุณากรอก ลงทุนเพิ่มทุกปี ปีละ ให้ถูกต้อง
ทุกๆปี จะลงทุนเพิ่ม ? *
 % ต่อปี
* กรุณากรอก ทุกๆปี จะลงทุนเพิ่ม ให้ถูกต้อง
ระยะเวลาการลงทุน ? *
 ปี
* กรุณากรอก ระยะเวลาการลงทุน ให้ถูกต้อง
ข้อมูลประมาณการของตัวแปรทางด้านการเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทน เฉลี่ยต่อปี ? *
 % ต่อปี
* กรุณากรอก ประมาณการอัตราผลตอบแทน เฉลี่ยต่อปี ให้ถูกต้อง
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อต่อปี ? *
 % ต่อปี
* กรุณากรอก ประมาณการอัตราเงินเฟ้อต่อปี ให้ถูกต้อง
เป้าหมายการลงทุน
จำนวนเงินที่นักลงทุนต้องการมี ? *
 บาท
* กรุณากรอก จำนวนเงินที่นักลงทุนต้องการมี ให้ถูกต้อง
* ระบบไม่สามารถคำนวณได้ โปรดพิจารณากรอกข้อมูลใหม่
* ระบบไม่สามารถคำนวณได้ โปรดพิจารณากรอกข้อมูลใหม่กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ