กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ คืออะไร?

 

เอกสิทธิ์สำหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร 5 ล้านบาทขึ้นไป

 

กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดูแลความมั่งคั่งให้คุณโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกเป้าหมายทางการเงินเป็นไปได้

พร้อมรับเอกสิทธิ์แห่งไลฟ์สไตล์* อาทิ อัพเกรดชั้นโดยสารเส้นทางสูงสุด ยุโรป/สหรัฐอเมริกา ห้องรับรอง Royal First Lounge และฟิตเนสชั้นนำ

การันตีความสำเร็จด้วยรางวัล Best Bank for Asset Management in Thailand จาก Euromoney นิตยสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำจากอังกฤษ

เพราะความสุข คือผลตอบแทนที่มีค่าที่สุดของชีวิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟจึงพร้อมดูแลทุกเรื่องการเงิน เพื่อให้คุณใช้เวลาความสุขกับคนสำคัญได้เต็มที่

เพียงมีเงินฝากหรือเงินลงทุน

ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

  • กองทุนรวม

  • ประกันชีวิต

  • หุ้นกู้ของธนาคาร

  • เงินฝากประจำ

  • เงินฝากออมทรัพย์
    (นับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน)

พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เมื่อมีเงินฝาก หรือเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

หรือซื้อประกันชีวิต

รวม 500,000 บาท ขึ้นไป ในปีปฏิทินเดียวกัน ภายใต้ชื่อผู้เอาประกันเดียวกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2296 5566
 
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ