KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Outlook 2019


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ห้องฉัตรา บอลรูม ชั้น 2

กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จัดสัมมนา “KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Outlook 2019” แก่ลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2562 โดยคุณโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย จิตสุชน - ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก J.P. Morgan 2 ท่านที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงาน ได้แก่ Dr. Jasslyn Yeo, CFA, CFTe - Executive Director Global Market Strategist และ Mr. Leon Goldfeld - Portfolio Manager, Multi-Asset Solutions และนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดร. สมประวิณ มันประเสิรฐ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัย

 
Back  

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ