ข่าวสาร
กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ได้รับรางวัล Best Bank for Net-Worth-Specific Services, Super Affluent Clients in Thailand จาก Euromoney นิตยสารเศรษฐกิจการเงิ...
กิจกรรม
กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จัดสัมมนา “KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Outlook 2019” แก่ลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ...
13 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ