ข่าวสาร
กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ได้รับรางวัล Best Bank for Net-Worth-Specific Services, Super Affluent Clients in Thailand จาก Euromoney นิตยสารเศรษฐกิจการเงิ...
กิจกรรม
กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จัดสัมมนา “Krungsri Exclusive Economic and Investment Mid Year Outlook 2019” แก่ลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย...
23 กรกฎาคม 2562

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ