ลงทะเบียนสื่อมวลชน (Media Registration)


ชื่องาน :
งานแถลงข่าว 4 ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุนใน “บาเนีย” บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย
วันที่ :
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
เวลา :
10.00 น.
สถานที่ :
ห้อง The Crystal Box ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort)
*
*
*
*
*