ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forwards)

Banner

ธุรกรรมนี้เหมาะกับบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้า ซึ่งมีรายจ่าย / รายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  บริษัทเหล่านี้สามารถซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับทางธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน จุดเด่นของสัญญาลักษณะนี้คือ ไม่มีค่าธรรมเนียมในวันเข้าทำสัญญา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ