บริการธุรกรรมบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ให้บริการธุรกรรมที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เช่น  FX Forwards, Currency Options, Interest Rate Swap, Cross Currency Swap
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทางธนาคารให้บริการได้จากเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Quick Guide) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดของ 4 ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางธนาคารให้บริการ ดังนี้

FX Forwards
 
FX Forwards
Cross Currency Swap
 
Cross Currency Swap
Currency Options
 
Currency Options
Interest Rate Swap
 
Interest Rate Swap

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ