บริการรับซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Discount Time Bills under Domestic Letter of Credit)

Banner

บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการหรือเสริมสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการต่างๆ

การบริการ
ธนาคารให้บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งสินค้าโดยการรับซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DLC) ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองการจ่ายเงินจากธนาคารผู้เปิด DLC สูงสุด 100% ของจำนวนเงินในเอกสารสำหรับสกุลเงินบาทและรับซื้อลดสูงสุด 90% ของยอดเงินในเอกสารสำหรับสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ขายใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการก่อนที่ผู้ขายจะได้รับชำระคืนจากธนาคารผู้เปิด DLC

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เสริมสภาพคล่องของกิจการด้วยเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการชำระค่าวัตถุดิบ/สินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยไม่ต้องรอรับชำระเงินจากธนาคารผู้เปิด DLC
บริการรับซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
 
ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ