บริการสำหรับผู้ขายในประเทศ

Banner

ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวกสบาย


บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Collection under Domestic Letter of Credit)
บริการที่เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ขายในประเทศในเรื่องการรับชำระค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ระบุใน DLC

บริการสินเชื่อภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Packing Credit under Domestic Letter of Credit)
บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ขายสินค้าในประเทศเพื่อการซื้อวัตถุดิบและการผลิตสินค้า ช่วยให้ธุรกิจการค้าดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว

บริการรับซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Discount Time Bills under Domestic Letter of Credit)
บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการหรือเสริมสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการต่างๆ

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ