บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

Banner

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการการค้าระหว่างประเทศและในประเทศแบบครบวงจรแก่ลูกค้าผู้นำเข้า-ส่งออก และลูกค้าที่มีธุรกรรมการค้าภายในประเทศ

ด้วยบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการทั้งบริการทั่วไป และบริการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยให้บริการผ่านช่องทางศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Krungsri Trade Link) พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำจากทีมงานมืออาชีพ

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ