บริการโอนเงินเข้า (Inward Fund Transfer)

บริการโอนเงินเข้า

รับโอนชำระค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

การบริการ
ธนาคารให้บริการรับเงินโอนต่างประเทศจากธนาคารตัวแทนทั่วโลกผ่านระบบ SWIFT เพียงแจ้งคู่ค้าในต่างประเทศชำระเงินค่าสินค้าและบริการมายังบัญชีของท่านที่มีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยระบุ Bank of Ayudhya Pcl,(SWIFT code: AYUDTHBK) พร้อมด้วยชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของผู้ส่งออก ทางธนาคารจะแจ้งผู้ส่งออกทราบทันทีที่มีเงินโอนเข้า เพื่อให้ผู้ส่งออกได้รับเงินโอนชำระค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • ได้รับแจ้งเงินโอนเข้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
  • รับทราบข้อมูลการแจ้งเงินโอนเข้าจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศได้ทันที ด้วยบริการแจ้งทางอีเมลของธนาคาร เพียงสมัครใช้บริการ MT103 Filtering
บริการโอนเงินเข้า

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ