กรุงศรี แวลูเชน โซลูชั่นส์

krungsri-sme-value-chain-solutions

กรุงศรี แวลูเชน โซลูชั่นส์ (Krungsri Value Chain Solutions) คืออะไร
เป็นรูปแบบบริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสภาพคล่องให้เกิด ประสิทธิภาพในการชำระค่าสินค้าและการเรียกเก็บค่าสินค้ากับผู้ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้นตอนง่าย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ทำให้เรื่องธุรกิจและเรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย

 
 


ประโยชน์ต่อธุรกิจ
  • ช่วยเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
  • ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
  • สะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในด้านการบริหารการเงินทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) ผู้ขาย (Supplier) และผู้ค้ารายใหญ่ (Sponsor)
ประเภทสินเชื่อ


จุดเด่น
  • ใช้เพียงผู้ค้ำประกันเงินฝากและการค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประกัน โดยไม่ต้องใช้สิ่งปลูกสร้างสำหรับสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นประกันสำหรับสินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า
  • ระบบ pre-approved model ของธนาคารสามารถแจ้งให้ผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Supplier) ทราบล่วงหน้าว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดและได้รับการอนุมัติก่อนเข้าร่วมโครงการ “กรุงศรี แวลูเชน โซลูชั่นส์” ดังนั้น ผู้ประกอบการจะไม่เสียเวลาในการเตรียมเอกสาร
  • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยผู้ประกอบการสามารถทำรายการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการได้ตลอด 24 ชม. ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กรุงศรี แวลูเชน โซลูชั่นส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 02-626-2626

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ