ซัพพลายเชน

บริการทางการเงินที่ช่วยครบวงจร เสริมแรงสร้างความราบรื่นให้ธุรกิจขนาดใหญ่ดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ สะดวก ปลอดภัย

กรุงศรี แวลูเชน โซลูชั่นส์
 
แวลูเชน โซลูชั่นส

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ