ลักษณะบริการธุรกิจหลักทรัพย์

Banner

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เริ่มให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2540

ปัจจุบันให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ที่หลากหลายครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากทีมงานมืออาชีพ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • มั่นใจได้กับความมั่นคงทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่าล้านล้านบาท เงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ
  • มั่นใจได้กับระบบบริการธุรกิจหลักทรัพย์ที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้
  • มั่นใจได้กับระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารสัญญาต่างๆ ในห้องมั่นคงของธนาคาร
  • มั่นใจได้กับความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากทีมงานที่มีประสบการณ์จริงกว่า 15 ปี ในแวดวงธุรกิจหลักทรัพย์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ