บริการธุรกิจหลักทรัพย์

บริการธุรกิจหลักทรัพย์ที่หลากหลายครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากทีมงานมืออาชีพ มั่นใจได้ถึงบริการธุรกิจหลักทรัพย์ที่ท่านจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการธุรกิจหลักทรัพย์
 
บริการธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
การให้บริการตัวแทนต่างๆ
 
การให้บริการตัวแทนต่างๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
 
นายทะเบียนหลักทรัพย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ