บริการจ่ายเงินเดือน (Payroll)

บริการจ่ายเงินเดือน

หากบริษัทพบความยุ่งยากในการเตรียมข้อมูลการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน เช่น ความไม่สะดวกที่ต้องไปโอนเงินที่สาขา หรือความเสี่ยงของข้อมูลที่เป็นความลับ อีกทั้งไม่สามารถกำหนดเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอน เช่น จ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน

การบริการ
บริการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน
  • ธนาคารจะทำการหักบัญชีบริษัทและโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานตามวันที่กำหนด
  • บริษัทสามารถดูรายงานผลการจ่ายเงินเดือนผ่าน Krungsri CashLink
  • สิทธิประโยชน์พิเศษแก่พนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • พนักงานบริษัทได้รับเงินเดือนตรงตามเวลากำหนด
  • ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
  • มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลพนักงานที่เป็นความลับ
บริการจ่ายเงินเดือน

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ