บริการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีต่างธนาคาร (SMART/BAHTNET)

บริการบริหารเงินสด

หากบริษัทไม่อยากเสียเวลาทำรายการโอนเงินต่างธนาคารทีละรายการหรือต้องการลดปริมาณการจ่ายเช็คให้คู่ค้า

การบริการ
บริการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้คู่ค้าที่มีบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ SMART และ BAHTNET เพียงส่งคำสั่งผ่าน Krungsri CashLink
  • สามารถโอนเงินให้คู่ค้าได้ทีละหลายรายการ
  • เลือกให้ธนาคารโอนเงินตามวันที่กำหนด
  • บริษัทสามารถดูรายงานผลการโอนเงินผ่าน Krungsri CashLink
  • มีบริการเสริมแจ้งการโอนเงินให้แก่คู่ค้า
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สามารถกำหนดเวลาการชำระเงินได้
  • ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
  • สะดวกและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
บริการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีต่างธนาคาร

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ