บริการบริหารเงินสด

บริการบริหารเงินสด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการบริหารเงินสดที่ครบวงจร พร้อมทั้งช่องทางที่หลากหลาย ผ่านทาง Krungsri CashLink, สาขาของธนาคาร และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ


บริการบริหารเงินสด

บริการด้านการรับชำระเงิน

ด้วยเครือข่ายกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและปลอดภัย ช่วยให้การรับชำระเงินของบริษัทท่านสะดวก ง่ายและถูกต้อง โดยมีรายงานให้บริษัทสามารถตรวจสอบผลการรับชำระเงินได้ตลอดเวลา

บริการด้านการชำระเงิน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและปลอดภัย รวมถึงช่องทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทในการชำระเงินให้คู่ค้าและพนักงานบริษัท ตลอดจนบริการจัดการเอกสารประกอบการชำระเงิน

บริการบริหารสภาพคล่องบัญชี
ด้วยระบบ Liquidity Management ที่ทันสมัยและปลอดภัยช่วยให้การบริหารเงินระหว่างบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน ตรวจสอบข้อมูล และกระทบยอดบัญชีด้วยความมั่นใจ ปลอดภัย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ