บริการสั่งจ่ายภาษีกรมสรรพากรทางอินเทอร์เน็ต (Krungsri E-Tax)

บริการสั่งจ่ายภาษีกรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต

สามารถชำระภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ เพียงทำรายละเอียดภาษีผ่านระบบ e-Revenue ของกรมสรรพากร นำรหัสมาชำระผ่าน Krungsri CashLink

ถ้าการชำระภาษีกับกรมสรรพากรเป็นความยุ่งยากของคุณทุกครั้งเนื่องด้วยไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเดินทาง

การบริการ
บริการซึ่งจะช่วยให้คุณนำส่งภาษีอากรตรงตามเวลาที่คุณกำหนด
  • เมื่อคุณกรอกภาษีผ่านระบบ eRevenue ของกรมสรรพากร นำรหัสอ้างอิงที่ได้ (Reference Code) มาชำระผ่าน Krungsri CashLink ได้ทันที
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทำการหักเงินจากบัญชีและชำระกรมสรรพากรในวันที่กำหนด
  • สามารถพิมพ์ใบเสร็จภาษีที่ชำระแล้วด้วยตัวเองได้จาก Website กรมสรรพากรภายใน 3 วันทำการ
  • ชำระได้ทั้งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
  • ปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องเก็บเงินสดไว้กับตัวเอง
  • ได้รับสิทธิประโยชน์จากการชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตตามประกาศของกรมสรรพากร สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ www.rd.go.th
บริการสั่งจ่ายภาษีกรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ