บริการส่งใบแจ้งหนี้และชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungsri Supply Chain)

บริการส่งใบแจ้งหนี้และชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยท่านประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินจากคู่ค้า และนำเงินเข้าบัญชีผู้จัดจำหน่ายได้ทันที

ถ้าการเรียกเก็บเงินและการส่งใบแจ้งหนี้ยังคงเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียเวลาสำหรับการดำเนินธุรกิจ

การบริการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินโดยผ่านช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต
  • ผู้ขายสินค้า/ผู้จัดจำหน่าย (Seller/Supplier) และผู้ซื้อสินค้า/ตัวแทนจำหน่าย (Buyer/Dealer) ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการซื้อขายผ่านทาง www.krungsrisupplychain.com ได้
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยาดำเนินการหักเงินจากบัญชีคู่ค้าและนำเงินเข้าบัญชีผู้จัดจำหน่ายทันที
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • ลดกระบวนการรับ - ส่งใบแจ้งหนี้
  • ปลอดภัยเพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล
  • สะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
บริการส่งใบแจ้งหนี้และชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ