บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้านิติบุคคล (Krungsri CashLink)

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถทำธุรกรรมการเงินได้สะดวดรวดเร็ว ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungsri CashLink และมีระบบรักษาความปลอดภัย (System Security) ตามมาตรฐานสากล

เวลาในโลกธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญบางครั้งต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่ติดที่เลยเวลาทำการของธนาคาร หรือตรงกับวันหยุด จึงอาจทำให้บริษัทเสียโอกาส ทั้งยังเกิดความไม่มั่นใจในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเกิดความกังวลใจเรื่องความปลอดภัยของการรับและส่งข้อมูล

การบริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้านิติบุคคลทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Krungsri CashLink โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย (System Security) ตามมาตรฐานสากล
 • User ID และ Password
 • ระบบ Dual Control
 • Token Security
บริการที่สามารถใช้ผ่านช่องทาง Krungsri CashLink
 • บริการบริหารสภาพคล่องทางบัญชี
 • บริการด้านการชำระเงิน
 1. บริการจัดพิมพ์เช็ค
 2. บริการจ่ายเงินเดือน (PAYROLL)
 3. บริการเงินโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีกรุงศรี
 4. บริการเงินโอนอัตโนมัติเข้าบัญชีต่างธนาคาร (SMART/BAHTNET)
 • บริการด้านการรับชำระเงิน
 1. บริการเรียกเก็บเช็ค
 2. บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 3. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
 • สามารถตรวจสอบการเดินบัญชีประเภทต่างๆ ได้แบบ Real Time
 • ประหยัดเวลาเดินทางไปธนาคาร
 • ลดค่าใช้จ่ายเรื่องงานเอกสารและการเดินทาง
 • สร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย
 • สบายใจและมั่นใจในความปลอดภัยที่ต้องทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ