บริการรับชำระค่าสินค้า บริการผ่าน Mobile e-Payment (Biz Mobile Payment)

Biz Mobile Payment

เชื่อมต่อระบบการรับชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารกับรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของบริษัท ช่วยให้ท่านทราบผลการชำระเงิน Real Time ช่วยสร้างยอดขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ธุรกิจในโลกอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณอาจเสียโอกาสได้หากไม่มี Mobile Application หรือ Website เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการเพิ่มศักยภาพเรื่องการสั่งซื้อและชำระเงินให้กับคู่ค้า

การบริการ
รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการสำหรับร้านค้าผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาให้เชื่อมต่อกับระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ร้านค้ากำหนดจำนวนรายการสูงสุดในการชำระและ/หรือบริการต่อวันต่อลูกค้าได้ ตลอดจนกำหนดจำนวนเงินสูงสุดในการชำระและ/หรือบริการต่อรายการ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหักเงินจากบัญชีคู่ค้าตามคำสั่งร้านค้าและนำเข้าบัญชีแบบ Real Time
  • แจ้งผลการชำระเงินให้กับร้านค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าได้ตลอด 24 ชม.
  • ตรวจสอบยอดสินค้าขายได้ตลอดเวลา
  • สร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย
 
Biz Mobile Payment 

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ