บริการรับและขนส่งเงินสด (Cash Pick Up)

บริการรับและขนส่งเงินสด

บริษัทเกิดความยุ่งยากในการดูแลและนำฝากเงินสดจำนวนมากเข้าบัญชีด้วยตัวเองซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายและโจรกรรม

การบริการ
บริการรับและขนส่งเงินสดจากมืออาชีพที่บริษัทวางใจได้ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบรัดกุมและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมมีประกันภัยคุ้มครองกรณีเงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม
  • บริษัทขนส่งเงินสดเข้าไปรับและส่งเงินสดตามจุดและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งนำเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือส่งเงินตามจุดที่กำหนด
  • บริษัทสามารถดูรายงานการรับและส่งเงินสดผ่าน Krungsri CashLink
  • ธนาคารมีบริการเสริมสำหรับแลกเงินสดย่อยและเหรียญ
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • ลดความเสี่ยงและภาระในการจัดเก็บและฝากเงินสดเข้าบัญชี
  • วางแผนกระแสเงินสดของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการรับและขนส่งเงินสด

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ