บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

ถ้าอยากเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทของท่านบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น

การบริการ
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรุงศรี ATM / กรุงศรีโฟน 1572 / กรุงศรีออนไลน์และกรุงศรี Mobile Application)
  • ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีบริษัททันที หลังลูกค้าชำระผ่านช่องทางบริการ
  • รายงานผลการรับชำระแบบ Real Time ผ่าน Krungsri CashLink
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
  • รายงานผลการชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดอ้างอิงการรับชำระเงินจากลูกค้า
  • สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินได้ก่อนส่งสินค้าและบริการ
  • บริษัทวางแผนกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ