บริการบริหารเงินสด

บริการบริหารเงินสดครบวงจร พร้อมช่องทางที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มั่นใจได้ในความปลอดภัย
 
Overall Cash Management Products and Services
 
Overall Cash Management Products and Services
Collection Services
 
Collection Services
Payment Services
 
Payment Services
Liquidity Management
 
Liquidity Management
E-Banking
 
E-Banking

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ