Krungsri Bright Start : Internship Program 2020 ก้าวแรกที่สดใส ก้าวไปกับกรุงศรี


โครงการนักศึกษาฝึกงาน Krungsri Bright Start: Internship Program 2020 ได้ปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจร่วมฝึกงานกับกรุงศรี สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานได้ที่ https://www.facebook.com/krungsricareer/

ขอบคุณค่ะ


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ