รายละเอียดการสมัครงาน
ต้องการส่งใบสมัครถึง *
* กรุณาเลือกบริษัทที่ต้องการส่งใบสมัครถึง
ระบุตำแหน่งงานว่างที่ท่านต้องการสมัคร *
* กรุณาเลือกตำแหน่งงานว่างที่ท่านต้องการสมัคร
ลักษณะงานที่ท่านสนใจ
* กรุณาเลือกลักษณะงานที่ท่านสนใจ
เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท) *
xx
* กรุณากรอกเงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)
  ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ *
* กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *
* กรุณากรอกชื่อ
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
นามสกุล *
* กรุณากรอกนามสกุล
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
เพศ *
* กรุณาเลือกเพศ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
* กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน
* กรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ครบ
* หมายเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
วันเดือนปีเกิด *
* กรุณาใส่วันเดือนปีเกิด
สถานะภาพ *
* กรุณาเลือกสถานะภาพ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
* กรุณากรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้
* ไม่สามารถกรอกอักขระพิเศษได้
เขต/อำเภอ *
* กรุณากรอกเขต/อำเภอ
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
จังหวัด *
* กรุณาเลือกจังหวัด
สถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้ *
* กรุณาเลือกสถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้
โทรศัพท์บ้าน
* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์บ้าน
* กรอกเบอร์โทรศัพท์บ้านไม่ครบ
* ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์บ้านให้ถูกต้อง
โทรศัพท์มือถือ *
* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
* กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ครบ
* ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
อีเมล *
* กรุณากรอกอีเมล
* กรุณาตรวจสอบรูปแบบของอีเมล
  ประวัติการศึกษา
กรุณากรอกวุฒิการศึกษา โดยเรียงจากปัจจุบัน-อดีต
ประวัติการศึกษาที่ 1
ปีที่เข้า (พ.ศ.) *
* กรุณากรอกปีที่เข้า
* ตรวจสอบรูปแบบปีที่เข้า
* ปีที่เข้าต้องไม่มากกว่าปีที่จบ
* ปีที่เข้าต้องไม่เกินปีปัจจุบัน
* ปีที่เข้าต้องไม่ต่ำกว่า พ.ศ. 2500
ปีที่จบ (พ.ศ.) *
* กรุณากรอกปีที่จบ
* ตรวจสอบรูปแบบปีที่จบ
* ปีที่จบต้องไม่น้อยกว่าปีที่เข้า
* ปีที่จบต้องไม่เกินปีปัจจุบัน
* ปีที่จบต้องไม่ต่ำกว่า พ.ศ. 2500
ชื่อสถาบัน *
* กรุณากรอกชื่อสถาบัน
* ไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวเลขและกรอกอักขระพิเศษได้
สาขาวิชา/คณะที่จบ *
* กรุณากรอกสาขาวิชา/คณะที่จบ
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
การศึกษาสูงสุด *
* กรุณาเลือกการศึกษาสูงสุด
วุฒิที่ได้รับ *
* กรุณากรอกวุฒิที่ได้รับ
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
เกรดเฉลี่ย *
* กรุณากรอกเกรดเฉลี่ย
* เกรดเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 0.00 - 4.00
  ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม การสัมนา
กรอกชื่อ ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม การสัมนา
Del
  ทักษะอื่นๆ
กรอกความสามารถของท่าน
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
  ประสบการณ์การทำงาน
ระบุจำนวนประสบการณ์การทำงานทั้งหมด (ปี) *
ปี
* กรุณากรอกประสบการณ์ทั้งหมด(ปี)
ประวัติการทำงานที่ 1
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมของท่าน
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
  ชื่อบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
คำนำหน้าชื่อ *
* กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *
* กรุณากรอกชื่อ
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
นามสกุล *
* กรุณากรอกนามสกุล
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
ความสัมพันธ์ *
* กรุณากรอกความสัมพันธ์
* ไม่สามารถกรอกตัวเลขและอักขระพิเศษได้
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
* กรุณากรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้
* ไม่สามารถกรอกอักขระพิเศษได้
โทรศัพท์บ้าน
* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์บ้าน
* กรอกเบอร์โทรศัพท์บ้านไม่ครบ
* ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์บ้านให้ถูกต้อง
โทรศัพท์มือถือ *
* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
* กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ครบ
* ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
  เอกสารการสมัคร
แนบประวัติส่วนตัว
ไฟล์ .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 2 MB
* กรุณาเลือกไฟล์
* กรุณาตรวจสอบขนาดไฟล์
* กรุณาตรวจสอบชนิดของไฟล์
แนบรูปถ่าย
ไฟล์ .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 2 MB
* กรุณาเลือกไฟล์
* กรุณาตรวจสอบขนาดไฟล์
* กรุณาตรวจสอบชนิดของไฟล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
 Security code
* รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ผิด
* กรุณากรอกรหัสความปลอดภัย


รายละเอียดการสมัครงาน
ต้องการส่งใบสมัครถึง :
ระบุตำแหน่งงานว่างที่ท่านต้องการสมัคร :
ลักษณะงานที่ท่านสนใจ :
เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท) :
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล :
เพศ :
วันเดือนปีเกิด :
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะภาพ :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
สถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้ :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล :
ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม การสัมนา
ทักษะอื่นๆ
ประสบการณ์การทำงาน
ระบุจำนวนประสบการณ์การทำงานทั้งหมด (ปี) : N/A
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร
ชื่อบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล :
ความสัมพันธ์ :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ :
เอกสารการสมัคร
แนบประวัติส่วนตัว :
แนบรูปถ่าย :
รายละเอียดเพิ่มเติม :


ระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลการสมัครงานของท่านแล้ว
ขอบคุณค่ะ


หมายเหตุ : เพื่อรองรับการพิมพ์เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานควรมีโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF (Adobe Acrobat Reader)
หรือโปรแกรมเปิดไฟล์เอกสารอื่นๆ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ