ติดต่อเรา

ติดต่อกรุงศรี Corporate

ที่อยู่ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์
550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2296 2222


บริการบริหารเงินสด
โทรศัพท์ : 0 2626 2626 กด 3 กด 3 


บริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
โทรศัพท์ : 0 2296 4788
, 0 2296 5004 

 
 
หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่างค่ะ
 
คำนำหน้าชื่อ*:
ใส่รหัสความปลอดภัย
 Security code
 
 


 
ที่ตั้งสาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรี
 

บริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรี
 

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ