ลงทุน RMF ของ บลจ.กรุงศรี สะสมทุกเดือน รับโปรโมชั่นเต็มๆ

0 Share
0

ลงทุน RMF ของ บลจ.กรุงศรี สะสมทุกเดือน รับโปรโมชั่นเต็มๆ

ลงทุน RMF แบบสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2563 รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม*


ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด * ยกเว้น กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF, KFAFIXRMF และ RMF ใหม่ในปี 2563 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ